El consorci IN-WORK està constituït per tres universitats de diferents països d’Europa, que tenen diferents marcs normatius per a les necessitats especials i pertanyen a diferents cultures. El quart soci és una associació d’universitats que té una visió més completa del tema en diferents països. Tots els socis tenen una gran experiència en el camp de la inclusió, tant en la recerca com en la pràctica, comparteixen problemàtiques similars, encara que amb diferents perspectives, ja que les debilitats i les oportunitats podrien estar relacionades amb la seva ubicació.