IN-WORK crea les bases per a una acció de llarga durada, i ha estat dissenyat per produir resultats sostenibles. Es proporcionaran diferents tipus de recursos d’aprenentatge per a diferents objectius:

  • Formació de supervisors i professors sobre WIL per a la inclusió
  • Formació del personal (p. ex., a nivell d’administració, quan acull un aprenent amb necessitats especials)
  • Participació de les parts interessades i ampliació de la xarxa regional amb finalitats WIL.

Manual i materials de formació

Curs de formació per a supervisors, catedràtics i docents a universitats

Curs de formació per a personal de suport