IN-WORK-projektin tavoitteena on luoda pohja kestävälle toiminnalle ja se on suunniteltu tuottamaan kestäviä tuloksia. Eri kohderyhmille tarjotaan erilaisia ​​oppimisresursseja:

  • Koulutetaan ohjaajia ja opettajia WIL:stä inkluusiota varten
  • Henkilöstön koulutus (esimerkiksi hallinnollisesti, kun isännöidään erityistarpeita omaavaa harjoittelijaa)
  • Sidosryhmien osallistuminen ja alueverkoston laajentaminen.

Koulutuksen käsikirja ja materiaalit

Koulutusmateriaali