IN-WORK-konsortio (=hanketoimijat) koostuu kolmesta yliopistosta eri Euroopan maista, joilla on erilaiset erityistarpeiden huomioimista koskevat säädökset ja kulttuuri. Neljäs kumppani on yliopistojen yhdistys, jolla on kattavampi käsitys aiheesta eri maiden välillä. Kaikilla kumppaneilla on vahva kokemus inkluusioalalta niin tutkimuksessa kuin käytännössä. Kumppanit jakavat samanlaisia ajatuksia, vaikkakin eri näkökulmista, koska eri maissa on erilaisia heikkouksia ja mahdollisuuksia.