Aloituskokous Macerata, Italy

  • Artikkelin kirjoittaja:
  • Artikkelin kategoria:Uutiset

Inclusive Communities at Work (IN-WORK)– hankkeen aloituskokous  pidettiin Maceratan yliopistolla 28.- 29. maaliskuuta 2023. Hankkeen hallinnoijana toimii Maceratan yliopisto Italiasta ja partnereita ovat Rovira i Virgilin yliopisto Kataloniasta, Jamkin ammattikorkeakoulu Suomesta ja European Universities Continuing Education Network (EUCEN)- yhdistys. Hankepartnerit tapasivat aloituskokouksessa ensimmäistä kertaa. Kokouksessa luotiin ryhmähenkeä toimijoille ja rakennettiin yhteistä ymmärrystä hankkeen tavoitteista varmistamaan hankkeen mahdollisimman hyvä eteneminen.

IN-WORK-hankkeen tavoitteena on vahvistaa yliopistojen roolia inklusiivisen kulttuurin edistäjinä kehittämällä ja testaamalla korkeakoulujen ja niiden toimintaympäristön – erityisesti työelämän – välistä yhteistyömallia. Hankkeessa tuetaan erityistä tukea tarvitsevia opiskelijoita saamaan mielekkäitä oppimiskokemuksia kehittämällä työelämää ja opiskelua yhdistäviä toimintatapoja, esim. erilaisia projekteja, harjoittelujaksoja ja työssäoppimista. Hanke edistää sosiaalista osallisuutta yhteisöllisellä toiminnalla, joka perustuu korkeakoulun tehtävään aluekehittäjänä sekä opetusta ja oppimista edistävänä toimijana. Hanke pyrkii tuottamaan synergiaetuja korkeakoulujen ja lukioiden sekä näiden opiskelijoiden välille. Jokaisella hankekumppanilla on keskeinen rooli projektin tavoitteiden saavuttamisessa ja aloituskokous epäilemättä vahvisti kumppaneiden yhteistyötä.