Reunió de començament a Macerata, Itàlia

Els dies 28 i 29 de març del 2023, la Universitat de Macerata va ser l’amfitriona de la reunió de començament del projecte IN-WORK, Inclusive Communities at Work.

El consorci del projecte està format per la University of Macerata, universitat líder, la Universitat Rovira i Virgili, Jamk University of Applied Sciences i la European Universities Continuing Education Network.
La reunió de començament va permetre que tots els socis es coneguessin per primera vegada, construïssin l’esperit d’equip i desenvolupessin una comprensió comuna dels objectius del projecte, la qual cosa és essencial per establir les bases d’un projecte molt exitós.

El projecte IN-WORK té com a objectiu reforçar el paper de les universitats com a impulsors de la cultura inclusiva mitjançant el desenvolupament i la prova d’un model d’intervenció centrat en les relacions entre la universitat i la seva comunitat. Mitjançant l’ús d’activitats d’aprenentatge integrades en el treball, que inclouen l’aprenentatge basat en el treball (pràctiques i estades), el projecte donarà suport a les persones amb necessitats especials perquè puguin dur a terme experiències d’aprenentatge significatives en el món del treball.

Aquest projecte té un fort potencial per a la creació de sinergies amb diferents àmbits de l’educació (particularment les escoles de educació secundària superior), la formació i la joventut. La principal innovació és la idea que la inclusió social s’ha de perseguir mitjançant una acció basada en la comunitat, iniciada i promoguda per les universitats en el seu paper educatiu, començant per la forma d’ensenyar i aprendre. Cada un dels socis juga un paper clau en la consecució dels objectius del projecte, i la reunió de començament sense dubte ha reforçat la seva col·laboració.