Macertan yliopisto järjestää uraohjausta käsitteleviä webinaareja

  • Artikkelin kirjoittaja:
  • Artikkelin kategoria:Uutiset

IN-WORK-hankkeen italialainen tiimi järjesti yhteistyössä Manpowerin kanssa 9. toukokuuta 2024 nuorille ja yliopisto-opiskelijoille, joilla on erityisiä koulutustarpeita, suunnatun uraorientaatiowebinaarin. Maceratan yliopiston professorit ja Manpowerin asiantuntijat työskentelivät nuorten kanssa kehittääkseen yhteisen näkemyksen työmarkkinoista ja mahdollisuuksista. Webinaarin tavoitteena oli lisätä opiskelijoiden tietoisuutta heidän osaamisestaan, toiveistaan ja suunnitelmistaan työn suhteen ja rohkaista heitä tunnistamaan mahdolliset puutteet, jotka on täytettävä, jotta he voivat saavuttaa tavoitteensa.

Prof. Marchegiani, sijoittamisesta ja urasuuntautumisesta vastaava valtuutettu, avasi tilaisuuden tuomalla tervehdyksen rehtorilta, Prof. John McCourtilta ja Prof. Catia Giaconilta, vararehtorilta, jonka valtuuskunta vastaa kolmannesta ja neljännestä tehtävästä, sekä In-Work-hankkeen tieteelliseltä johtajalta, mikä osoitti yliopiston kiinnittävän huomiota aiheeseen, joka koskee siirtymistä yliopistomaailmasta työelämään kaikkien opiskelijoiden osalta, erityisesti niiden osalta, jotka tarvitsevat erityistä tukea.

Nuoret ja asiantuntijaryhmä työskentelivät ansioluetteloiden ja valintahaastatteluun valmistautumisen parissa. Tohtori De Lucia, Manpower, antoi näkemyksen työelämästä ja nykypäivän mahdollisuuksista ja kehotti opiskelijoita suuntautumaan toiveisiinsa. Tohtorit Rizzo ja Pezzolesi keskittyivät enemmän ansioluetteloon ja valintahaastatteluun valmistautumiseen ja kannustivat opiskelijoita pohtimaan taipumuksiaan ja taitojaan.

Opiskelijat olivat kiinnostuneina vuorovaikutuksessa, esittivät kysymyksiä ja kertoivat kokemuksistaan. Webinaarin lopussa saatu palaute osoittaa, että on tärkeää työskennellä näiden asioiden parissa, tukea erityisesti nuoria heidän tietoisuudessaan itsestään ja työelämästä sekä ohjata heitä hankkimaan tarvittavat monialaiset taidot.