IN-WORK-tutkimusraportti on nyt saatavilla!

  • Artikkelin kirjoittaja:
  • Artikkelin kategoria:Uutiset

IN-WORK-konsortiolla on ilo ilmoittaa, että hankkeen ensimmäinen vaihe on saatu päätökseen ja että sen tulokset ovat nyt saatavilla tutkimusraportissa ”Needs, resources, barriers and opportunities of young people with special needs in the labour market”.

Tässä kattavassa tutkimuksessa tarkastellaan haasteita ja näkymiä, joita erityistarpeiset nuoret kohtaavat siirtyessään työelämään. Raportti on Suomen, Italian ja Espanjan kumppanimaiden yhteistyön huipentuma, ja sen tuloksia käytetään pohjana IN-WORK-pilottihankkeiden mukauttamisessa kuhunkin näistä maista.

Tutkimussuunnitelma

Työpöytätutkimus
Tutkimusmatkamme alkoi laajalla kirjoituspöytätutkimusvaiheella, johon sisältyi kattava kirjallisuuskatsaus. Kirjoituspöytätutkimuksen tavoitteena oli kerätä tietoa seuraavista asioista
a) erityistarpeita omaavien nuorten työllistymisen menestystekijät ja esteet.
b) työllistyvyyteen, koulutukseen ja erityistarpeisiin liittyvät oikeudelliset puitteet.
c) Korkeakoulutuksen koulutussäännökset, joissa keskitytään siirtymiseen työelämään erityistarpeita omaavien nuorten, sekä korkeakouluopiskelijoiden että muiden kuin korkeakouluopiskelijoiden, osalta.

Kenttätutkimus
Kenttätutkimusvaiheessa noudatettiin kokonaisvaltaista lähestymistapaa keräämällä tietoja eri näkökulmista ja kohderyhmistä, jotka edustavat IN-WORK-hankkeen tärkeimpiä sidosryhmiä. Kenttätutkimuksemme tavoitteena oli tunnistaa erityistarpeisten työllistyvyyden esteitä ja mahdollistavia tekijöitä.

Tavoitteet

Tässä raportissa puolustetaan oikeudenmukaisten ja esteettömien työpaikkakäytäntöjen toteuttamista erityistarpeita omaaville henkilöille ja korostetaan sellaisten osallistavien yhteisöjen merkitystä, joilla on selkeät arvot, politiikat ja käytännöt. Raportin tavoitteena on luoda perusta metodologisille ohjeille, joilla helpotetaan työelämään integroitujen oppimistoimien suunnittelua ja toteuttamista siten, että sidosryhmät otetaan mukaan koko prosessiin ja edistetään käytäntöjen yhteiskehittämistä ja integrointia organisaatioissa.

Miten tämä raportti on saatavilla

Uskomme, että tämä raportti sisältää arvokkaita näkemyksiä kouluttajille, poliittisille päättäjille, työnantajille ja kaikille niille, jotka ovat kiinnostuneita parantamaan erityistarpeita omaavien nuorten työllistettävyyttä. Voit tutustua koko raporttiin klikkaamalla tästä (englanninkielinen versio).